κόραξ


κόραξ
ворон

Ancient Greek-Russian simple. 2014.